MŠ Terezín, logo

Školní jídelna

Jídelníček
Aktuální jídelníček (klik).

Provozní řád školní jídelny

Základní ustanovení se řídí vyhláškou ministerstva školství o školním stravování §4 č. 107/2005 Sb. Dále se školní stravování řídí výživ.normami, rozpětím fin. normativu na nákup potravin a spotřebním košem. Provozní řád nabyl platnost 5.9.2016.

Školní jídelna připravuje jedno jídlo hlavní, přesnídávku a odpolední svačinu.

Školní jídelna poskytuje stravu pro MŠ Nové Kopisty, Siřejovice a Chotěšov.

Děti, které chodí na 4 hodinovou docházku denně odebírají pouze přesnídávku a oběd.

Výdej stravy

Výdej přesnídávky začína v 8.30h - 9,00 h

Výdej oběda v 11,30 - 12,00 h

Výdej odpolední svačiny ve 14,00 h - 14,30 h

Pokud dítě onemocní, může si 1. den nemoci oběd odebrat do jídlonosiče, ostatní obědy je nutné odhlásit. Výdej obědů od 10,30 h - 11,00 h.

Cena stravného

děti ve věku:do 6 letnad 6 let*
přesnídávka 8,00 Kč8,00 Kč
oběd 19,00 Kč20,00 Kč
odpolední svačina 8,00 Kč8,00 Kč
celodenní stravné 35,00 Kč36,00 Kč

* děti, které dovrší věku 7 let po 31.8. následujícího škol.roku

Děti s odkladem šk. docházky - tudíž ve věku školním, odebírají denní stravu 36,- Kč

Platby stravného

Stravné se hradí v hotovosti do 10. Dne následujícího měsíce u vedoucí školní jídelny.
Seznam plateb je vyvěšen na viditelném místě.

Vyúčtování přeplatků vracíme vždy na konci školního roku. Pokud stravné nebude uhrazeno včas jídelna není povinna stravování poskytovat.

Při nástupu do MŠ se platí záloha na stravné 500,- Kč..

Odhlašování a přihlašování stavy

Přihlašování strávníků se provádí při nástupu do MŠ na základě vyplněné přihlášky ke stravování.
Úplné ukončení stravování je nutné oznámit u vedoucí školní jídelny.

Odhlašování je možné i telefonicky den předem na tel.č. 416/782289 nebo mobil č. 730 512 730. nebo v ten den nejpozději do 6,15 h.
V pondělí do 8 h.

Zákaz vnášení potravin (narozeninové dorty, chlébíčky, hotová jídla.) hrozí riziko kontaminace a mohlo by dojít k onemocnění dětí.

Neodhlášená strava je strávníkovi účtována.

V době prázdnin a ředitelského volna je každý strávník automaticky odhlášen.

Provozní řád byl projednán s vedením mateřské školy a nabyl platnost 1.9.2010.

Školní jídelna dále poskytuje stravu pro Mateřskou školu v Nových Kopistech, Brňanech a v Travčicích.

Zaměstnanci školní jídelny

Dana Krejzová - vedoucí školní jídelny
Ludmila Knechtlová - hlavní kuchařka
Veronika Kuncová - pomocná kuchařka
Gabriela Mikšovská - pomocná kuchařka

Ve školní jídelně se strava vaří dle Receptur pokrmů pro školní stravování. Je dodržována pestrost stravy měsíčního jídelního lístku.

Přesnídávky: rybí, drůbeží, tvarohová, sýrová, drožďová, zeleninové

Ovoce a zelenina: zařazujeme jako přílohu k přesnídávkám.

Hlavní jídla: drůbež, ryby, vepř.maso,hovězí, králík dle možností,výrobky ze sóji,sladká jídla,

Bezmasá zeleninová jídla: včetně zařazení luštěnin.

V mateřské škole je jídelní lístek umístěn tak,aby si ho mohli rodiče přečíst.Ti mají i možnost vyjádřit se ke stravování dětí.Při komunikaci s dětmi také zjistí,oblíbenost zařazených potravin. Za velmi důležitou považujeme spolupráci.Jde nám všem o spokojenost a zdraví dětí.

dekorace - travicka
| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |