MŠ Terezín, logo

Nové zprávy - Terezín

Zpravodaj

Vybrat: * Terezín * Kopisty *

POZOR ZRUŠENÍ AKCE !!!!

Z technických důvodů zámku Ploskovice se výlet na zámek ruší.

Děkujeme za pochopení

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ !!!!!

Každá Vaše nabídka a pomoc nás těší a moc pomáhá. Kritiku umí kde kdo, ale s pomocí je to horší.Proto je pro nás velmi vzácná. Chtěli bychom touto cestou poděkovat mamince Nelinky Pavelkové, která nám během letních prázdnin vyčistila všechny koberce v mateřské škole.MOC DĚKUJEME!!!!!!

Úspěšné vykročení do Nového školního roku 2018 - 2019!!!

V pondělí 3.9.2018 začíná nový školní rok. Budeme se vzdělávat podle školního vzdělávacího programu "Objevujeme, poznáváme se Čtyřlístkem" Každá třída má pak rozpracovaný svůj třídní vzdělávací program :jenž je přiizpůsoben dané věkové skupině. Třídu nejmenších provádí Krteček, třídu prostředňáků provází Křemílek s Vochomůrkou a skřítek Medovníček pak přivítá předškolní děti.

V letošním roce se zaměíme přeevším na dostatek pohybu a pobytových aktivit především venku, dále na získávání nových znalostí a poznatků na základě prožitků a objevů. V neposlední řadě nás velmi tíží nesprávná výslovnost, slabá slovní zásoba a slabé vyjadřovací schopnosti u téměř poloviny zapsaných dětí. Proto se zaměříme na rozvoj řeči a řečových schopností. Máme velkou radost , že na každé třídy je logopedický asistent, který s dětmi pracuje v průběhu celého dne : p. Březnovská, Pémová , Nováková a Grusserová. V MŠ v Nových Kopistech je logopedickým asistenetem p. Kamarytová. Ovšem, že k tomuto zdárnému cíli je potřeba spolupráce rodiny a každodenní práce s dětmi i ze strany rodiny.

Od září 2018 platby za úplatu za předškolní vzdělávání a za obědy probíhají pouze bezhotovostně - to je přes účet. Nebudeme tolerovat opakované neplacení jak obědů, tak úplaty za předškolní vzdělávání.

Moc prosíme - nezapomeňte dětem veškeré věci, podepisovat !!!

Těšíme se na Vaši spolupráci, neboť nám jde o celkový rozvoj, psychickou pohodu Vašeho dítěte.

NOVÁ ŠATNA

Děti ze 3. třídy dostanou novou šatnu. Bohužel, nestihla se vyrobit během prázdnin a tak bude nyní v měsíci září.. Od středy 26.9.2018 se bude pokládat v šatně 3. třídy lino a následně, nejdéle v pondělí 1.10.se nastěhují nové šatní skříňky.Proto Vás prosíme o schovívavost a trpělivost v době tohoto provozu. Děti do třídy budou chodit okolo a ne přes šatnu. Oblečení si budou Výjimečně nechávat po tuto dobu u botníků. Děkujeme za pochopení.

AHOJ DĚTI? AHOJ MAMINKY!!!!!

Až půjdu do školky tak si vezmu s sebou : - Bačkůrky ( NE pantofle ani crosky) - Náhradní oblečení, kdyby se stala nehoda - Pyžámko - Hrneček na pitný režim ve třídě - papírové kapesníky ( 1x v krabici a 1x kusové ) - Na pobyt venku si nosíme lahvičky na uzávěr s pitím, abychom se mohli kdykoliv a kdekoliv napít-lahvičky doléváme - musí být podepsané!!!!!!

Moc prosíme maminky, aby vše podepsaly a dětem ukázaly, co je jejich. Předejdeme tak ztrátám a nedorozumění.

Nakonec vezměte dobrou náladu, už se na Vás moc těšíme !!!!!!

Předplavecký výcvik pro školní rok 2018 - 2019

Předplavecký výcvik našich předškoláků začíná již v úterý 4.září a pokračuje ve dnech : 11,18,25 září, dále 2,9,16,23 října a kurz končí 1 a 8 listopad. Cena činí cca 900 - 1000,00 Kč

Pitný režim

V době teplých dnů, dávejte dětem prosím lahvičky s pitím a to řádně podepsané. V MŠ děti pitný režim mají, lahvičky si nosí ven a děti mají tak zabezpečené hygienické podmínky.

UPOZORNĚNÍ !!!!!

Od 1.9.2018 budou prováděny všechny platby ( úplata za předškolní vzdělávání, stravování ) pouze bezhotovostně , to znamená platba přes účet. Upozorňujeme, že opakované neuhrazení plateb je důvodem vyřazení dítěte z docházky do mateřské školy.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky do mateřské školy v pacovních dnech

  • po dobu 4 souvislých hodin denně
  • začátek povinné doby ředitelka školy stanovila od 8 .00 hodin
  • dítě je v MŠ povinně přítomno od 8.00 - 12.00 hodin

podle novely školského zákona ( zákon č. 178/2016 Sb.,) , se zavádí s účinností od 1.9.2017 povinné předškolní vzdělávání, které se týká dětí, které dovrší do 31.8.2017 věku 5 let


Oznámení o dotaci

Mateřské škole Čtyřlístek Terezín, okres Litoměřice, příspěvková organizace byla poskytnuta dotace projektu s názvem „POHODOVÁ ŠKOLKA“, v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ, v souladu s ustanovením §14 zákona č. 218/ 2000S., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 408 788,00 Kč (financování je z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu), určeného na Výzkum, vývoj a vzdělávání. Čerpání fondu je pro období od 1.5.2017 do 30.04.2019

Poděkování

Mateřská škola Čtyřlístek Terezín, spolu se zřizovatelem, kterým je Město Terezín, tímto moc děkuje sponzorům, kteří nám pomohli s financováním oprav naší mateřinky po povodni 2013

Velký dík patří:

I když byl provoz mateřské školy opět obnoven, opravy nejsou konečné, budeme s nimi ještě pokračovat v tomto školním roce.

Sběr olejů

Začínáme se sběrem použitého oleje. Od 3.2.2014 budeme odebírat použitý stolní olej (ne ztužené tuky). Olej můžete nosit v uzavřených nádobách k vedoucí školní jídelny.

Od pondělí do pátku 6:00 - 14:30 hod.

Odebraný olej bude odvážen firmou Makroil - Trafin oil k dalšímu zpracování. Peníze za odvezený olej budou použity na akce pro děti.

V Terezíně 24.1.2014, Dana Krejzová, vedoucí školní jídelny.

Úplata za děti, které nastoupí v průběhu školního roku či chybí

Vážení rodiče,

dětí, které nastoupí do mateřské školy až v průběhu školního roku , na základě Vyhlášky o úplatě za předškolní vzdělávání, jsou povinni uhradit úplatu za předškolní vzdělávání každý měsíc a to ve výši 50%, což je 140,- Kč na měsíc. Rodiče byli o tom řádně informováni na schůzce rodičů v mateřské škole a dále na nástěnkách v šatnách dětí, kde je tato Vyhláška vyvěšena od měsíce června 2012!!!!

I když Vaše dítě do mateřské školy nepřijde ani jeden den , platíte poplatek úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 50% , což činí 140,- Kč na měsíc. Rodiče, jejichž dítě které nastoupí do mateřské školy až v průběhu školního roku, platí výši úplaty 140,- Kč měsíčně, až do doby , než-li do mateřské školy nastoupí.

dekorace - travicka
| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |