MŠ Terezín, logo

Nové zprávy - Terezín

Zpravodaj

Vybrat: * Terezín * Kopisty *

Pobyt dětí, rodičů a přátelů školy v Itálii

Zájezd se koná od 9 - 16.6.2018 na Palmové riviéře ( střední Itálie) za cenu 4 100,-- na osobu. V ceně je zahrnuta doprava autobusem, plná penze a ubytování v bungalovech ve 4 hvězdičkovém campu na břehu moře. V campu je bazén s tobogány

Uzávěr během letních prázdnin

Uzávěr naši mateřské školy v době letních prázdnin bude od 16.7.2018 - 24.8.2018. Pracující rodiče budou moci umístit své děti do Mateřské školy v Bohušovicíh nad Ohří a to od 13.8. - 24.8.2018 Rodiče si zajišťují sami, v MŠ musí doložit kopii Evidenčního listu ( vystaví MŠ na vyžádání)

Velké poděkování patří :

  • Společnosti Mountfield za zahradní rieder ( ulehčí nám pravidelné sekání trávy)

  • panu Lepičovi , Pálovi a Adámkovi za sponzorství ve výši 25 000 Kč na elektronické zabezpečení budov obou mateřských škol s kamerovým systémem proti vniknutí cizích osob

-firmě Chlop a firmě pana G.Horejska za sponzorství formou produktů na opravu zahradního domku, přilehlých chodníků v Mateřské škole v Nových Kopistech, materiálu na plot na malé školní zahradě v Terezíně

-panu a paní Doležalovým , za dárky pod vánoční stromek pro naše nejmenší

  • všem rodičům za pomoc ve sběru Pet lahví, starého papíru a použitého oleje . Za první místo ve sběru Pet lahví jsme dostali také dárky pod vánoční stromek

  • paní Počtové za dárky na pro děti během školní roku k různým příležitostem

Ještě jednou moc děkujeme , moc si toho vážíme!!!!!

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky do mateřské školy v pacovních dnech

  • po dobu 4 souvislých hodin denně
  • začátek povinné doby ředitelka školy stanovila od 8 .00 hodin
  • dítě je v MŠ povinně přítomno od 8.00 - 12.00 hodin

podle novely školského zákona ( zákon č. 178/2016 Sb.,) , se zavádí s účinností od 1.9.2017 povinné předškolní vzdělávání, které se týká dětí, které dovrší do 31.8.2017 věku 5 let


Oznámení o dotaci

Mateřské škole Čtyřlístek Terezín, okres Litoměřice, příspěvková organizace byla poskytnuta dotace projektu s názvem „POHODOVÁ ŠKOLKA“, v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ, v souladu s ustanovením §14 zákona č. 218/ 2000S., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 408 788,00 Kč (financování je z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu), určeného na Výzkum, vývoj a vzdělávání. Čerpání fondu je pro období od 1.5.2017 do 30.04.2019

Poděkování

Mateřská škola Čtyřlístek Terezín, spolu se zřizovatelem, kterým je Město Terezín, tímto moc děkuje sponzorům, kteří nám pomohli s financováním oprav naší mateřinky po povodni 2013

Velký dík patří:

I když byl provoz mateřské školy opět obnoven, opravy nejsou konečné, budeme s nimi ještě pokračovat v tomto školním roce.

Sběr olejů

Začínáme se sběrem použitého oleje. Od 3.2.2014 budeme odebírat použitý stolní olej (ne ztužené tuky). Olej můžete nosit v uzavřených nádobách k vedoucí školní jídelny.

Od pondělí do pátku 6:00 - 14:30 hod.

Odebraný olej bude odvážen firmou Makroil - Trafin oil k dalšímu zpracování. Peníze za odvezený olej budou použity na akce pro děti.

V Terezíně 24.1.2014, Dana Krejzová, vedoucí školní jídelny.

Úplata za děti, které nastoupí v průběhu školního roku či chybí

Vážení rodiče,

dětí, které nastoupí do mateřské školy až v průběhu školního roku , na základě Vyhlášky o úplatě za předškolní vzdělávání, jsou povinni uhradit úplatu za předškolní vzdělávání každý měsíc a to ve výši 50%, což je 140,- Kč na měsíc. Rodiče byli o tom řádně informováni na schůzce rodičů v mateřské škole a dále na nástěnkách v šatnách dětí, kde je tato Vyhláška vyvěšena od měsíce června 2012!!!!

I když Vaše dítě do mateřské školy nepřijde ani jeden den , platíte poplatek úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 50% , což činí 140,- Kč na měsíc. Rodiče, jejichž dítě které nastoupí do mateřské školy až v průběhu školního roku, platí výši úplaty 140,- Kč měsíčně, až do doby , než-li do mateřské školy nastoupí.

dekorace - travicka
| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |