MŠ Terezín, logo

Nové zprávy - Terezín

Zpravodaj

Vybrat: * Terezín * Kopisty *

Šablony II

Naše mateřská škola získala finanční prostředky z evropských fondů pro výzkum a vzdělání ŠablonyII. Z těchto finančních prostředků se budou vzdělávat učitelé a děti v oblasti polytechniky a nadále budeme moci přijímat děti mladší 3 let,neboť budeme mít nadále i chůvu Máme velkou radost.

Vážení rodiče a přátelé školy,

v době letních prázdnin bude naše mateřská škola uzavřena celkem pouze 4 týdny a to v době od 20.7.2020 do 14.8.2020. Dlouho jsme hledali kompromis,který by vyhovoval jak straně rodičů, tak straně zaměstnanců školy. Věříme, že bude oboustranná spokojenost.

Co se stalo dnes v MŠ???

Jedna z p. učitelek požádala rodiče, aby si vyzvedli svou ratolest, neboť má zelenou rýmu, která byla všude. Reakce jednoho z rodičů byla neadekvátní, neboť nařkl p. učitelku, že se chce zbavit dítěte. Toto nařčení se p. učitelky velmi dotklo a protože se jedná o učitelku s dlouholetou praxí a takto opravdu neuvažuje a to nejen ona ale celý kolektiv pedagogů, Jak by se Vám líbilo dávat zdravé dítě do MŠ, kde by se nakazilo od dítěte nemocného?? Všichni rodiče byly poučeny o tom "KDY DO MŠ DÍTĚ DÁT A KDY NE" na schůzce rodičů v měsíci září a dostaly k tomuto tématu i letáček Naší prioritou je chránit zdraví a bezpečí všech dětí a proto Vás prosím o zodpovědný přístup a spolupráci. Děkujeme .

Stávka učitelů .

Zaměstnanci naší mateřské školy podporují stávku konanou dne 6.11.2019. Avšak vzhledem k potřebě rodičů bude provoz neomezen.

Uzávěr o vánoční prázdniny

Stejně jako ve škole, budou vánoční prázdniny v mateřské škole od 23.12. 2019 do 3.1.2020

POZOR změna !!!!

Vážení rodiče, nezapomeňte na vývěskách v šatnách dětí číst !!!!! Ve vyhlášce o úplatě za předškolní vzdělávání dochází k 1.9.2019 ke změně: úplata za předškolní vzdělávání bude činit 400,00 Kč měsíčně

Vážení rodiče,

dovolte mi, bych Vás seznámila s dodatkem ke školnímu řádu vydaného dne 26.11.2018 a to k bodu 5.5. Ředitelka Mateřské školy Čtyřlístek Terezín tímto oznamuje zákonným zástupcům dětí: do mateřské školy je zakázáno nošení mobilních telefonů, tabletů a podobných přístrojů.


Oznámení o dotaci

Mateřské škole Čtyřlístek Terezín, okres Litoměřice, příspěvková organizace byla poskytnuta dotace projektu s názvem „POHODOVÁ ŠKOLKA“, v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ, v souladu s ustanovením §14 zákona č. 218/ 2000S., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 408 788,00 Kč (financování je z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu), určeného na Výzkum, vývoj a vzdělávání. Čerpání fondu je pro období od 1.5.2017 do 30.04.2019

Poděkování

Mateřská škola Čtyřlístek Terezín, spolu se zřizovatelem, kterým je Město Terezín, tímto moc děkuje sponzorům, kteří nám pomohli s financováním oprav naší mateřinky po povodni 2013

Velký dík patří:

I když byl provoz mateřské školy opět obnoven, opravy nejsou konečné, budeme s nimi ještě pokračovat v tomto školním roce.

Sběr olejů

Začínáme se sběrem použitého oleje. Od 3.2.2014 budeme odebírat použitý stolní olej (ne ztužené tuky). Olej můžete nosit v uzavřených nádobách k vedoucí školní jídelny.

Od pondělí do pátku 6:00 - 14:30 hod.

Odebraný olej bude odvážen firmou Makroil - Trafin oil k dalšímu zpracování. Peníze za odvezený olej budou použity na akce pro děti.

V Terezíně 24.1.2014, Dana Krejzová, vedoucí školní jídelny.

Úplata za děti, které nastoupí v průběhu školního roku či chybí

Vážení rodiče,

dětí, které nastoupí do mateřské školy až v průběhu školního roku , na základě Vyhlášky o úplatě za předškolní vzdělávání, jsou povinni uhradit úplatu za předškolní vzdělávání každý měsíc a to ve výši 50%, což je 140,- Kč na měsíc. Rodiče byli o tom řádně informováni na schůzce rodičů v mateřské škole a dále na nástěnkách v šatnách dětí, kde je tato Vyhláška vyvěšena od měsíce června 2012!!!!

I když Vaše dítě do mateřské školy nepřijde ani jeden den , platíte poplatek úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 50% , což činí 140,- Kč na měsíc. Rodiče, jejichž dítě které nastoupí do mateřské školy až v průběhu školního roku, platí výši úplaty 140,- Kč měsíčně, až do doby , než-li do mateřské školy nastoupí.

dekorace - travicka
| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |