MŠ Terezín, logo

Nové zprávy - Terezín

Zpravodaj

Vybrat: * Terezín * Kopisty *

Přijaté děti

K docházce do MŠ Čtyřlístek v Terezíně pro školní rok 2020 - 2021 byty přijaty tyto děti : č.j.01/2020-2021 č.j.02/2020-2021 č.j.03/2020-2021 č.j.04/2020-2021 č.j.05/2020-2021 č.j.06/2020-2021 č.j.07/2020-2021 č.j.08/2020-2021 č.j.09/2020-2021

Inspirace

Budete li mít chuť a chtít se inspirovat pro společnou práci s dětmi, zkuste další činnosti a vzdělávání z našeho Školního vzdělávacího programu na téma"Rodina" - viz stránky uzavřené skupiny na Faceboku.

Přidali jsme ke stažení soubor "Když všechno kvete".

Vážení rodiče,

znovuotevření MŠ zůstává na dále 25.5.2020 (pokud nedojde ke změnám ze strany vlády). Ve fotografiích máte vyfocený manuál pro MŠ, kde jsou kriteria přijetí. Zájemci o docházku dětí do MŠ se musí nahlásit do 14.5. 2020 na email MŠ z důvodu zajištění plynulého chodu. Předpokládaný uzávěr MŠ během letních prázdnin: vzhledem k situaci, která nastala bude uzávěr pouze 2 týdny a to v době 27.7. -7.8.2020.

Rodiče musí přinést vyplněné čestné prohlášení, které je ke stažení zde.

Vážení rodiče,

zjišťujeme zájem o nepovinnou výuku od 25.5.2020 v malých skupinách dětí. Podmínkou je, že dítě bude mít denně čistě vyprané 3 vlastní roušky, Roušku si bude umět nasadit a vyměnit ( konzultace s Krajskou hyg.stanice) Dítě bude zdravé, bez rýmy a kašle. Před nástupem do mateřské školy zákonný zástupce vyplní čestné prohlášení, že nebyl v kontaktu s infikovaným, nepatří do rizikové skupiny a ani nežije ve společné domácnosti s rizikovou skupinou. Prosíme o důkladné zvážení a podání zprávy k rukám ředitelky školy na email školy : ms.ctyrlistek.terezin@seznam.cz

Zprávy ze zahrady

Vážení rodiče, nadále pokračujeme na úpravách a proměny naší školní zahrady. Díky sponzorům Mondi Štětí paní Švagrovské jsme zakoupili a instalovali herní prvky : houpadla,kocábka,věž Šmudlík. Díky společnosti TRCZ Lovosice jsem získali finanční prostředky na nákup polytechnického prvku na pískoviště : váhy, kladka, sítka a mlýnky. Děti zde mohou objevovat a bádat na základě vlastního prožitku. Jako další sponzorský příspěvek je 30 000,00 oppět od společnosti MOndi Štětí a to na projekt "Ani kapka vody nazmar". JIž vyrábíme a následně budeme instalovat korýtka na vodu, s mlýnky a stavidly. Děti budou budou objevovat a prožívat hru s vodou, seznamovat se s jejími vlastnostmi, ejí důležitostí a vzácností pro život . Po objevování a hře s vodou zalijí rostlinky , ovoce a zeleninu ve vyvýšených záhonech , na které také hledáme sponzory. Za získané finanční prostředky z firmy Novartop jsme zakoupili a instalovali zahradní dětské telefony.

I v této době zaměstnanci mateřské školy pracují na přeměně školní zahrady a vy všichni, kteří se chcete podílet jste vítáni.

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom poděkovat sponzorům, kteří se podíleli na obnově naší školní zahrady : p.Švagrovská Terezín, Mondi Štětí a.s., p.Bosser, Tetronik s.r.o., DK Beton, Novortop s.r.o., TRCZ.s.r.o., Wawin s.r.o.

Za odbornou spolupráci děkujeme rodičům : p.Marešové, p.Hrdličkové a tímto zároveň děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na výsadbě okrasných a užitkových keřů a rostlin

Moc si této spolupráce vážíme a pevně doufáme, že v ní budeme nadále pokračovat. Neboť naším společným cílem je vytvořit pro naše děti podnětné prostředí pro vzdělávání a radost z pohybu.

Za získané prostředky od sponzorů Mondi Štětí a paní Švagrovské jsme zakoupili pružinová houpadla kocábku, ještěra a koníka. Dále sestavu Šmudlík pro nejmenší.Prvky jsou z akátového dřeva a budou instalovány počátkem jara- budeme rádi, když nám s tím pomůžete.

Za finanční prostředky od sponzorů : Tetronik,DK Beton,, Wawin, Novortop jsme již nechali vysázet vrbové stavby, kterými jsou labyrint a iglú. Také jsme zakoupili zahradní telefon pro děti, který instalujeme počátkem jara

Na jaře 2019, ve spolupráci s Městem Terezín a za finanční pomoci naší mateřské školy jsme vytvořili přírodní kopec se skluzavkou a tunely.

Společnost TRCZ Lovosice nám přispěla z projektu "Technika nás baví" na polytechnické prvky , jakými jsou váha a kladka na pískoviště. Tyto prvky budeme také instalovat na jaře.

Doposud jsme do projektu obnovy školní zahrady investovali celkem 535 000,00 Kč.

V současné době pracujeme na rozšíření a obnově obou pískovišť, vytvoření ohrady na Pet lahve.

V pondělí 3.2.2020 odevzdáváme žádost na dotační výzvu č.7/2019 Ministerstva životního prostředí na vytvoření přírodní zahrady v přírodní učebnu.

Nadále oslovujeme všechny, kteří by nám mohli finančně pomoci. Chtěli bychom pro děti zakoupit jednu velkou sestavu pro jejich pohybové vyžití. Sestavu s pohyblivými , lanovými prvky a skluzavkou.

Moc bychom potřebovali šikovné tatínky, kteří by uměli zabudovat do betonu prvky jako jsou váha, síta a zahradní telefon. Prosíme, kdo můžete, přihlaste se p. učitelkám na třídách.

Nakonec bychom chtěli všem moc poděkovat za spolupráci a věříme, že se nám podaří dobrá věc. Děti za to opravdu stojí.

Šablony II

Naše mateřská škola získala finanční prostředky z evropských fondů pro výzkum a vzdělání ŠablonyII. Z těchto finančních prostředků se budou vzdělávat učitelé a děti v oblasti polytechniky a nadále budeme moci přijímat děti mladší 3 let,neboť budeme mít nadále i chůvu Máme velkou radost.

Vážení rodiče a přátelé školy,

v době letních prázdnin bude naše mateřská škola uzavřena celkem pouze 4 týdny a to v době od 20.7.2020 do 14.8.2020. Dlouho jsme hledali kompromis,který by vyhovoval jak straně rodičů, tak straně zaměstnanců školy. Věříme, že bude oboustranná spokojenost.

Vážení rodiče,

dovolte mi, bych Vás seznámila s dodatkem ke školnímu řádu vydaného dne 26.11.2018 a to k bodu 5.5. Ředitelka Mateřské školy Čtyřlístek Terezín tímto oznamuje zákonným zástupcům dětí: do mateřské školy je zakázáno nošení mobilních telefonů, tabletů a podobných přístrojů.


Oznámení o dotaci

Mateřské škole Čtyřlístek Terezín, okres Litoměřice, příspěvková organizace byla poskytnuta dotace projektu s názvem „POHODOVÁ ŠKOLKA“, v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ, v souladu s ustanovením §14 zákona č. 218/ 2000S., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 408 788,00 Kč (financování je z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu), určeného na Výzkum, vývoj a vzdělávání. Čerpání fondu je pro období od 1.5.2017 do 30.04.2019

Poděkování

Mateřská škola Čtyřlístek Terezín, spolu se zřizovatelem, kterým je Město Terezín, tímto moc děkuje sponzorům, kteří nám pomohli s financováním oprav naší mateřinky po povodni 2013

Velký dík patří:

I když byl provoz mateřské školy opět obnoven, opravy nejsou konečné, budeme s nimi ještě pokračovat v tomto školním roce.

Sběr olejů

Začínáme se sběrem použitého oleje. Od 3.2.2014 budeme odebírat použitý stolní olej (ne ztužené tuky). Olej můžete nosit v uzavřených nádobách k vedoucí školní jídelny.

Od pondělí do pátku 6:00 - 14:30 hod.

Odebraný olej bude odvážen firmou Makroil - Trafin oil k dalšímu zpracování. Peníze za odvezený olej budou použity na akce pro děti.

V Terezíně 24.1.2014, Dana Krejzová, vedoucí školní jídelny.

Úplata za děti, které nastoupí v průběhu školního roku či chybí

Vážení rodiče,

dětí, které nastoupí do mateřské školy až v průběhu školního roku , na základě Vyhlášky o úplatě za předškolní vzdělávání, jsou povinni uhradit úplatu za předškolní vzdělávání každý měsíc a to ve výši 50%, což je 140,- Kč na měsíc. Rodiče byli o tom řádně informováni na schůzce rodičů v mateřské škole a dále na nástěnkách v šatnách dětí, kde je tato Vyhláška vyvěšena od měsíce června 2012!!!!

I když Vaše dítě do mateřské školy nepřijde ani jeden den , platíte poplatek úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 50% , což činí 140,- Kč na měsíc. Rodiče, jejichž dítě které nastoupí do mateřské školy až v průběhu školního roku, platí výši úplaty 140,- Kč měsíčně, až do doby , než-li do mateřské školy nastoupí.

dekorace - travicka
| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |