MŠ Terezín, logo

Nové zprávy - Terezín

Zpravodaj

Vybrat: * Terezín * Kopisty *

Nové webové stránky

Vážení přátelé školy od 1.11.2023 budou spuštěny nové webové stránky školy .

Vážení přátelé školy

Z PROGRAMU PRO ROZVOJ EKOLOGICKÉ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) Na ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ LET 2022 AŽ 2025 jsme získali 320 000,00 Kč na výukové pomůcky a vzdělávací činnosti v oblasti EVVO

MÁme velkou radost a děkujeme.

Šablony Jana Ámose Komenského /JAK

zapojili jsme se i do tohoto programu a získali jsme z Operačního programu věda výzkum a vzdělávání 518 000,00 Už se těšíme na další projektové dny zaměřené například na enviromentální výchovu

Šablony I.II a III.

Šablony jsou finanční prostředky na podporu projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Díky těmto prostředkům se profesně rozvíjeli pedagogové, děti a také jsme posílili personální posílení , kterým byla chůva pro děti dvouleté. Děti se zúčastnily projektových dnů ve školce i mimo ni. Vzdělávali jsme se v oblasti matematické a čtenářské pregramotnosti, polytechniky. Děti i učitelé měli dostatek podnětů a příležitostí k jejich rozvoji.

Vážení rodiče

naše mateřská škola se zapojila do projektu DIGITALIZACE ŠKOL, finančně podporovaného MŠMT. Tyto finanční prostředky- 68 000,00 jsou na pořízení digitálních učebních pomůcek určených k rozvoji informativního myšlení a digitálních kompetencí dětí. z dotace jsme zakoupili programovací roboty,. Na každou třídu tablet pro individuální práci, Albi tužky a chytré čtení, dále pomůcky , které se spouští na QR kódy. Děti se učí programovat. Sponzorským dare jsme získali podsvícené panely, které využíváme zejména v podzimních a zimních dnech. Přesto má přednost před těmito technologiemi má v naší mateřské škole hra, vzájemná komunikace a spolupráce mezi dětmi a učitelkami, praktické tvoření


Oznámení o dotaci

Mateřské škole Čtyřlístek Terezín, okres Litoměřice, příspěvková organizace byla poskytnuta dotace projektu s názvem „POHODOVÁ ŠKOLKA“, v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ, v souladu s ustanovením §14 zákona č. 218/ 2000S., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 408 788,00 Kč (financování je z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu), určeného na Výzkum, vývoj a vzdělávání. Čerpání fondu je pro období od 1.5.2017 do 30.04.2019

Poděkování

Mateřská škola Čtyřlístek Terezín, spolu se zřizovatelem, kterým je Město Terezín, tímto moc děkuje sponzorům, kteří nám pomohli s financováním oprav naší mateřinky po povodni 2013

Velký dík patří:

I když byl provoz mateřské školy opět obnoven, opravy nejsou konečné, budeme s nimi ještě pokračovat v tomto školním roce.

Sběr olejů

Začínáme se sběrem použitého oleje. Od 3.2.2014 budeme odebírat použitý stolní olej (ne ztužené tuky). Olej můžete nosit v uzavřených nádobách k vedoucí školní jídelny.

Od pondělí do pátku 6:00 - 14:30 hod.

Odebraný olej bude odvážen firmou Makroil - Trafin oil k dalšímu zpracování. Peníze za odvezený olej budou použity na akce pro děti.

V Terezíně 24.1.2014, Dana Krejzová, vedoucí školní jídelny.

Úplata za děti, které nastoupí v průběhu školního roku či chybí

Vážení rodiče,

dětí, které nastoupí do mateřské školy až v průběhu školního roku , na základě Vyhlášky o úplatě za předškolní vzdělávání, jsou povinni uhradit úplatu za předškolní vzdělávání každý měsíc a to ve výši 50%, což je 140,- Kč na měsíc. Rodiče byli o tom řádně informováni na schůzce rodičů v mateřské škole a dále na nástěnkách v šatnách dětí, kde je tato Vyhláška vyvěšena od měsíce června 2012!!!!

I když Vaše dítě do mateřské školy nepřijde ani jeden den , platíte poplatek úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 50% , což činí 140,- Kč na měsíc. Rodiče, jejichž dítě které nastoupí do mateřské školy až v průběhu školního roku, platí výši úplaty 140,- Kč měsíčně, až do doby , než-li do mateřské školy nastoupí.

dekorace - travicka
| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |