MŠ Terezín, logo

Nové zprávy - Terezín

Zpravodaj

Vybrat: * Terezín * Kopisty *

Mateřská škola uspořádala pobyt dětí do Itálie , společně s rodiči, prarodiči a přátely školy

Malování hrnečků-Itálie

Malování hrnečků

Malování hrnečků-Itálie

Malování hrnečků-Itálie

Malování hrnečků-Itálie

Malování hrnečků-Itálie

Malování hrnečků-Itálie

Zahradní slavnost

Rozlučka

Rozlučka

I nás potěší a zahřejí slova uznání. Děkujeme!!!!

Všesokolský slet

Dobrý den paní ředitelko, chtěla bych vám poděkovat za účast na pátečním vystoupení našich "notiček". Byl to nádherný zážitek a byla jsem pyšná matka. Měla jsem veliké štěstí a mohla tu krásu pozorovat z tribuny blízko těch našich zlatíček včetně Milušky a Martinky. Pořídila jsem video, které jsem vám chtěla včera poslat, ale nějak se mi to nepodařilo. Odeslala jsem to tedy Milušce na mobil. Určitě se k vám také dostane. Takže ještě jednou velké díky a klobouk dolů i navzdory tomu, že nebyli kompletní. S pozdravem

Noví zaměstnanci školy.

Vážení rodiče, na počátku letních prázdnin k nám nastoupila nová paní učitelka Veronika Grusserová, která přichází na naši mateřskou školu z mateřinky v Nových Kopistech. Dosáhla vyššího odborného vzdělání a je plně vzdělaným pedagogem v oboru učitelství pro předškolní výchovu. Dále máme novou školnici, paní Hafincovou Markétu, která vystřídala paní Vávrovou Irmu, z důvodu odchodu do starobního důchodu. Nové zaměstnance u nás vítáme a zároveň jim přejeme, aby se jim u nás líbilo!!!!!

Milé děti,vážení rodiče,

přejeme Vám klidné, pohodové prázdniny provoněné sluníčkem a plné radostných zážitků. Užívejte si s těmi nejbližšími, s těmi, které máte rádi, odpočívejte a nabírejte síly na další školní rok.

Budeme se na Vás těšit v novém školním roce 2018 - 2019 Učitelky a zaměstnanci školy.

Všesokolský slet

Zahradní slavnost

Návštěva včelí farmy

Včelí farma

Včelí farma

Včelí farma

Rozlučka

Rozlučka

Jsme příkladem pro své děti??????

Určitě ne všichni. Zářným příkladem je nácvik sletové skladby na Všesokolský slet "NOTY". Celý rok děti cvičily opravdu s nadšením a radostí. Vytvořily jsme 2 celky po 8 dětech a jako odměnu jsme se zúčastnily vystoupení v Praze v pátek 6.7.2018 Rodiče vy jste s tímto souhlasily a cítily jsme Vaší podporu . Tak jak je možné, že nedorazily 3 děti. Chlapec M nedorazil bez jediné omluvy a maminka prostě telefon nevzala. A proč také, když už do školky chodit nebude.Druhá dívenka K ronila slzy a maminka nežli aby ji to vysvětlila a podpořila anebo jela s ní a podpořila ji -tak ji prostě nedala. Třetí dívenky K tatínek přišel říci k autobusu, že dívenka neodjede a nechal se slyšet, že nebude podporovat zlodějnu, že oni si tam nahrabou na vstupném. Vážený pane , to jste to nevěděl dříve ????Místo Vaší dívenky mohlo jet jiné dítko, jehož rodiče by toto určitě ocenili. Máte představu jaké jsou náklady a příjmy sokolské obce, když toto hlásáte? A tak se tedy sama sebe ptám: JAK máme vychovávat děti k zodpovědnosti, když rodič jim nejde příkladem???? Proč jsme vlastně cvičily??? Podporujeme rozvoj tělesné a fyzické zdatnosti, přispíváme k zvyšování duchovní a kulturní úrovně, ale bez podpory rodiny toto samy nezvládneme.

A tak na závěr gratuluji těmto třem rodičům. Buďte na sebe pyšní Zkazily jste celoroční práci nejen nám, ale především dětem.

Ostatním dětem a rodičům děkujeme za spolupráci a podporu. Bylo nám ctí s Vašimi dětmi pracovat a věříme, že některé z nich ponesou štafetu s poselstvím i nadále!!!!! Hezké prázdniny.

UPOZORNĚNÍ !!!!!

Od 1.9.2018 budou prováděny všechny platby ( úplata za předškolní vzdělávání, stravování ) pouze bezhotovostně , to znamená platba přes účet. Upozorňujeme, že opakované neuhrazení plateb je důvodem vyřazení dítěte z docházky do mateřské školy.

Pitný režim

V době teplých dnů, dávejte dětem prosím lahvičky s pitím a to řádně podepsané. V MŠ děti pitný režim mají, lahvičky si nosí ven a děti mají tak zabezpečené hygienické podmínky.

Uzávěr během letních prázdnin

Uzávěr naši mateřské školy v době letních prázdnin bude od 16.7.2018 - 24.8.2018. Pracující rodiče budou moci umístit své děti do Mateřské školy v Bohušovicíh nad Ohří a to od 13.8. - 24.8.2018 Rodiče si zajišťují sami, v MŠ musí doložit kopii Evidenčního listu ( vystaví MŠ na vyžádání)

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky do mateřské školy v pacovních dnech

  • po dobu 4 souvislých hodin denně
  • začátek povinné doby ředitelka školy stanovila od 8 .00 hodin
  • dítě je v MŠ povinně přítomno od 8.00 - 12.00 hodin

podle novely školského zákona ( zákon č. 178/2016 Sb.,) , se zavádí s účinností od 1.9.2017 povinné předškolní vzdělávání, které se týká dětí, které dovrší do 31.8.2017 věku 5 let


Oznámení o dotaci

Mateřské škole Čtyřlístek Terezín, okres Litoměřice, příspěvková organizace byla poskytnuta dotace projektu s názvem „POHODOVÁ ŠKOLKA“, v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ, v souladu s ustanovením §14 zákona č. 218/ 2000S., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 408 788,00 Kč (financování je z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu), určeného na Výzkum, vývoj a vzdělávání. Čerpání fondu je pro období od 1.5.2017 do 30.04.2019

Poděkování

Mateřská škola Čtyřlístek Terezín, spolu se zřizovatelem, kterým je Město Terezín, tímto moc děkuje sponzorům, kteří nám pomohli s financováním oprav naší mateřinky po povodni 2013

Velký dík patří:

I když byl provoz mateřské školy opět obnoven, opravy nejsou konečné, budeme s nimi ještě pokračovat v tomto školním roce.

Sběr olejů

Začínáme se sběrem použitého oleje. Od 3.2.2014 budeme odebírat použitý stolní olej (ne ztužené tuky). Olej můžete nosit v uzavřených nádobách k vedoucí školní jídelny.

Od pondělí do pátku 6:00 - 14:30 hod.

Odebraný olej bude odvážen firmou Makroil - Trafin oil k dalšímu zpracování. Peníze za odvezený olej budou použity na akce pro děti.

V Terezíně 24.1.2014, Dana Krejzová, vedoucí školní jídelny.

Úplata za děti, které nastoupí v průběhu školního roku či chybí

Vážení rodiče,

dětí, které nastoupí do mateřské školy až v průběhu školního roku , na základě Vyhlášky o úplatě za předškolní vzdělávání, jsou povinni uhradit úplatu za předškolní vzdělávání každý měsíc a to ve výši 50%, což je 140,- Kč na měsíc. Rodiče byli o tom řádně informováni na schůzce rodičů v mateřské škole a dále na nástěnkách v šatnách dětí, kde je tato Vyhláška vyvěšena od měsíce června 2012!!!!

I když Vaše dítě do mateřské školy nepřijde ani jeden den , platíte poplatek úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 50% , což činí 140,- Kč na měsíc. Rodiče, jejichž dítě které nastoupí do mateřské školy až v průběhu školního roku, platí výši úplaty 140,- Kč měsíčně, až do doby , než-li do mateřské školy nastoupí.

dekorace - travicka
| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |