MŠ Terezín, logo

Nové zprávy - Terezín

Zpravodaj

Vybrat: * Terezín * Kopisty *

Přijaté děti

K docházce do MŠ Čtyřlístek v Terezíně pro školní rok 2020 - 2021 byty přijaty tyto děti : č.j.01/2020-2021 č.j.02/2020-2021 č.j.03/2020-2021 č.j.04/2020-2021 č.j.05/2020-2021 č.j.06/2020-2021 č.j.07/2020-2021 č.j.08/2020-2021 č.j.09/2020-2021

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom poděkovat sponzorům, kteří se podíleli na obnově naší školní zahrady : p.Švagrovská Terezín, Mondi Štětí a.s., p.Bosser, Tetronik s.r.o., DK Beton, Novortop s.r.o., TRCZ.s.r.o., Wawin s.r.o.

Za odbornou spolupráci děkujeme rodičům : p.Marešové, p.Hrdličkové a tímto zároveň děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na výsadbě okrasných a užitkových keřů a rostlin

Moc si této spolupráce vážíme a pevně doufáme, že v ní budeme nadále pokračovat. Neboť naším společným cílem je vytvořit pro naše děti podnětné prostředí pro vzdělávání a radost z pohybu.

Za získané prostředky od sponzorů Mondi Štětí a paní Švagrovské jsme zakoupili pružinová houpadla kocábku, ještěra a koníka. Dále sestavu Šmudlík pro nejmenší.Prvky jsou z akátového dřeva a budou instalovány počátkem jara- budeme rádi, když nám s tím pomůžete.

Za finanční prostředky od sponzorů : Tetronik,DK Beton,, Wawin, Novortop jsme již nechali vysázet vrbové stavby, kterými jsou labyrint a iglú. Také jsme zakoupili zahradní telefon pro děti, který instalujeme počátkem jara

Na jaře 2019, ve spolupráci s Městem Terezín a za finanční pomoci naší mateřské školy jsme vytvořili přírodní kopec se skluzavkou a tunely.

Společnost TRCZ Lovosice nám přispěla z projektu "Technika nás baví" na polytechnické prvky , jakými jsou váha a kladka na pískoviště. Tyto prvky budeme také instalovat na jaře.

Doposud jsme do projektu obnovy školní zahrady investovali celkem 535 000,00 Kč.

V současné době pracujeme na rozšíření a obnově obou pískovišť, vytvoření ohrady na Pet lahve.

V pondělí 3.2.2020 odevzdáváme žádost na dotační výzvu č.7/2019 Ministerstva životního prostředí na vytvoření přírodní zahrady v přírodní učebnu.

Nadále oslovujeme všechny, kteří by nám mohli finančně pomoci. Chtěli bychom pro děti zakoupit jednu velkou sestavu pro jejich pohybové vyžití. Sestavu s pohyblivými , lanovými prvky a skluzavkou.

Moc bychom potřebovali šikovné tatínky, kteří by uměli zabudovat do betonu prvky jako jsou váha, síta a zahradní telefon. Prosíme, kdo můžete, přihlaste se p. učitelkám na třídách.

Nakonec bychom chtěli všem moc poděkovat za spolupráci a věříme, že se nám podaří dobrá věc. Děti za to opravdu stojí.

Šablony II

Naše mateřská škola získala finanční prostředky z evropských fondů pro výzkum a vzdělání ŠablonyII. Z těchto finančních prostředků se budou vzdělávat učitelé a děti v oblasti polytechniky a nadále budeme moci přijímat děti mladší 3 let,neboť budeme mít nadále i chůvu Máme velkou radost.

Vážení rodiče a přátelé školy,

v době letních prázdnin bude naše mateřská škola uzavřena celkem pouze 4 týdny a to v době od 20.7.2020 do 14.8.2020. Dlouho jsme hledali kompromis,který by vyhovoval jak straně rodičů, tak straně zaměstnanců školy. Věříme, že bude oboustranná spokojenost.

Vážení rodiče,

dovolte mi, bych Vás seznámila s dodatkem ke školnímu řádu vydaného dne 26.11.2018 a to k bodu 5.5. Ředitelka Mateřské školy Čtyřlístek Terezín tímto oznamuje zákonným zástupcům dětí: do mateřské školy je zakázáno nošení mobilních telefonů, tabletů a podobných přístrojů.


Oznámení o dotaci

Mateřské škole Čtyřlístek Terezín, okres Litoměřice, příspěvková organizace byla poskytnuta dotace projektu s názvem „POHODOVÁ ŠKOLKA“, v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ, v souladu s ustanovením §14 zákona č. 218/ 2000S., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 408 788,00 Kč (financování je z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu), určeného na Výzkum, vývoj a vzdělávání. Čerpání fondu je pro období od 1.5.2017 do 30.04.2019

Poděkování

Mateřská škola Čtyřlístek Terezín, spolu se zřizovatelem, kterým je Město Terezín, tímto moc děkuje sponzorům, kteří nám pomohli s financováním oprav naší mateřinky po povodni 2013

Velký dík patří:

I když byl provoz mateřské školy opět obnoven, opravy nejsou konečné, budeme s nimi ještě pokračovat v tomto školním roce.

Sběr olejů

Začínáme se sběrem použitého oleje. Od 3.2.2014 budeme odebírat použitý stolní olej (ne ztužené tuky). Olej můžete nosit v uzavřených nádobách k vedoucí školní jídelny.

Od pondělí do pátku 6:00 - 14:30 hod.

Odebraný olej bude odvážen firmou Makroil - Trafin oil k dalšímu zpracování. Peníze za odvezený olej budou použity na akce pro děti.

V Terezíně 24.1.2014, Dana Krejzová, vedoucí školní jídelny.

Úplata za děti, které nastoupí v průběhu školního roku či chybí

Vážení rodiče,

dětí, které nastoupí do mateřské školy až v průběhu školního roku , na základě Vyhlášky o úplatě za předškolní vzdělávání, jsou povinni uhradit úplatu za předškolní vzdělávání každý měsíc a to ve výši 50%, což je 140,- Kč na měsíc. Rodiče byli o tom řádně informováni na schůzce rodičů v mateřské škole a dále na nástěnkách v šatnách dětí, kde je tato Vyhláška vyvěšena od měsíce června 2012!!!!

I když Vaše dítě do mateřské školy nepřijde ani jeden den , platíte poplatek úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 50% , což činí 140,- Kč na měsíc. Rodiče, jejichž dítě které nastoupí do mateřské školy až v průběhu školního roku, platí výši úplaty 140,- Kč měsíčně, až do doby , než-li do mateřské školy nastoupí.

dekorace - travicka
| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |