MŠ Terezín, logo

Nové zprávy - Terezín

Zpravodaj

Vybrat: * Terezín * Kopisty *

Přijaté děti MŠ Terezín

Byly přijaty tyto děti (předem přijatá registrační čísla) :

 1. 16/2019
 2. 17/2019
 3. 12/2019
 4. 19/2019
 5. 09/ 2019
 6. 08/ 2019
 7. 05/ 2019
 8. 11/2019
 9. 10/2019
 10. 13/2019
 11. 18/2019
 12. 15/2019
 13. 01/2019
 14. 20/2019

Přijaté děti s nástupem od ledna 2020 :

 1. 02/2019
 2. 03/2019
 3. 04/2019
 4. 06/2019

Itálie pro rodiče, děti a přátelé školy

Týdenní pobyt v Itálii na poloostrově Gargáno v letovisku Vieste je od 31.5. do 9.6.2019. Ubytování je v uzavřeném areálu blízko pláže v bungalovech. Cena 3 990,00 Kč zahrnuje dopravu, ubytování a polopenzi. Zájemci hlaste se na tel. 736 688 879 u řed.školy nebo na jednotlivých třídách. Ještě máme několik míst volných.

Zřízení uzavřené skupiny na faceboku

Vážení rodiče, připomínám zřízení stránek uzavřené skupiny mateřské školy na facebooku. Jak najdete Mateřskou školu Čtyřlístek Terezín ?Zadejte :MŠ Čtyřlístek Terezín. Dále pak na liště kliknete na : skupiny . Poté opět zadejte MŠ Čtyřlístek Terezín a požádáte o přátelství. S Vaším souhlasem zde budeme zveřejňovat aktuální fotografie z dění naší mateřské školy. Tyto informace budete mít čerstvé a rychlé,

Obnova a rekonstrukce školní zahrady

Kopec s tunely je dokončen. Máme příslíbeno pokrytí kopce travnatou plochou v rámci sponzorství. Vrbové proutky na prolézací tunel a iglu zakořeňují a máme z nich velkou radost. Od lékařů firmy Novortop s.r.o. jsme získali finanční prostředky na zahradní telefony pro děti. Dále finanční příspěvek od firmy DK beton a firmy Tetronik s.r.o.Tento příspěvek bude přidán na doplatek kopce s tunely.

Moc prosíme o účast na brigádě na školní zhradě v mateřské škole ve čtvrtek 23.5.2019 od 15.00 hodin. Kdo bude moci, ať přijde, práce bude dost a to jak pro maminky tak i pro tatínky!!! Tatínkové, prosíme, kdo můžete přineste s sebou vrtačky, šroubováky, kladívka, kdo může také bude potřeba i motorové pily, zednické nářadí apod. Budeme betonovat, kopat,pracovat se dřevem. Občerstvení bude zajištěno. Moc děkujeme za pomoc.

Vážení rodiče, dovolte nám,

abychom Vaše děti pozvali na 6 ti denní pobyt do zábavného parku "Březová". Budeme zde trávit 6 dní s nabitým programem pro předškoláky "Lesní hlídka" Mohou se zúčastnit děti ze 2. a 3. třídy. Cena činí 3 120,00 Kč na dítě. Odjezd je 12.4.2019 v 8.30 od mateřské školy a návrat 17.4.2019 okolo 14.30 hodin k mateřské škole. Zvolili jsem tento pobyt poprvé . Domníváme se, že je ojedinělý a pro děti výjmečný a zážitkový. Podívejte se na webové stránky, stojí to za to - BŘEZOVÁ Největší zážitkový park v ČR Outdoor Resor

Vážení rodiče,

dovolte mi, bych Vás seznámila s dodatkem ke školnímu řádu vydaného dne 26.11.2018 a to k bodu 5.5. Ředitelka Mateřské školy Čtyřlístek Terezín tímto oznamuje zákonným zástupcům dětí: do mateřské školy je zakázáno nošení mobilních telefonů, tabletů a podobných přístrojů.

Uzávěr Mateřské školy Čtyřlístek Terezín v době letních prázdnin 2019

V době letních prázdnin bude naše mateřská škola uzavřena pouze 3 týdny a to v době od 22.7.2019 - 9.8.2019. Z důvodu krátkého uzávěru se nebudeme střídat s jinou náhradní mateřskou školou.

Úspěšné vykročení do Nového školního roku 2018 - 2019!!!

V pondělí 3.9.2018 začíná nový školní rok. Budeme se vzdělávat podle školního vzdělávacího programu "Objevujeme, poznáváme se Čtyřlístkem" Každá třída má pak rozpracovaný svůj třídní vzdělávací program :jenž je přiizpůsoben dané věkové skupině. Třídu nejmenších provádí Krteček, třídu prostředňáků provází Křemílek s Vochomůrkou a skřítek Medovníček pak přivítá předškolní děti.

V letošním roce se zaměíme přeevším na dostatek pohybu a pobytových aktivit především venku, dále na získávání nových znalostí a poznatků na základě prožitků a objevů. V neposlední řadě nás velmi tíží nesprávná výslovnost, slabá slovní zásoba a slabé vyjadřovací schopnosti u téměř poloviny zapsaných dětí. Proto se zaměříme na rozvoj řeči a řečových schopností. Máme velkou radost , že na každé třídy je logopedický asistent, který s dětmi pracuje v průběhu celého dne : p. Březnovská, Pémová , Nováková a Grusserová. V MŠ v Nových Kopistech je logopedickým asistenetem p. Kamarytová. Ovšem, že k tomuto zdárnému cíli je potřeba spolupráce rodiny a každodenní práce s dětmi i ze strany rodiny.

Od září 2018 platby za úplatu za předškolní vzdělávání a za obědy probíhají pouze bezhotovostně - to je přes účet. Nebudeme tolerovat opakované neplacení jak obědů, tak úplaty za předškolní vzdělávání.

Moc prosíme - nezapomeňte dětem veškeré věci, podepisovat !!!

Těšíme se na Vaši spolupráci, neboť nám jde o celkový rozvoj, psychickou pohodu Vašeho dítěte.


Oznámení o dotaci

Mateřské škole Čtyřlístek Terezín, okres Litoměřice, příspěvková organizace byla poskytnuta dotace projektu s názvem „POHODOVÁ ŠKOLKA“, v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ, v souladu s ustanovením §14 zákona č. 218/ 2000S., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 408 788,00 Kč (financování je z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu), určeného na Výzkum, vývoj a vzdělávání. Čerpání fondu je pro období od 1.5.2017 do 30.04.2019

Poděkování

Mateřská škola Čtyřlístek Terezín, spolu se zřizovatelem, kterým je Město Terezín, tímto moc děkuje sponzorům, kteří nám pomohli s financováním oprav naší mateřinky po povodni 2013

Velký dík patří:

I když byl provoz mateřské školy opět obnoven, opravy nejsou konečné, budeme s nimi ještě pokračovat v tomto školním roce.

Sběr olejů

Začínáme se sběrem použitého oleje. Od 3.2.2014 budeme odebírat použitý stolní olej (ne ztužené tuky). Olej můžete nosit v uzavřených nádobách k vedoucí školní jídelny.

Od pondělí do pátku 6:00 - 14:30 hod.

Odebraný olej bude odvážen firmou Makroil - Trafin oil k dalšímu zpracování. Peníze za odvezený olej budou použity na akce pro děti.

V Terezíně 24.1.2014, Dana Krejzová, vedoucí školní jídelny.

Úplata za děti, které nastoupí v průběhu školního roku či chybí

Vážení rodiče,

dětí, které nastoupí do mateřské školy až v průběhu školního roku , na základě Vyhlášky o úplatě za předškolní vzdělávání, jsou povinni uhradit úplatu za předškolní vzdělávání každý měsíc a to ve výši 50%, což je 140,- Kč na měsíc. Rodiče byli o tom řádně informováni na schůzce rodičů v mateřské škole a dále na nástěnkách v šatnách dětí, kde je tato Vyhláška vyvěšena od měsíce června 2012!!!!

I když Vaše dítě do mateřské školy nepřijde ani jeden den , platíte poplatek úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 50% , což činí 140,- Kč na měsíc. Rodiče, jejichž dítě které nastoupí do mateřské školy až v průběhu školního roku, platí výši úplaty 140,- Kč měsíčně, až do doby , než-li do mateřské školy nastoupí.

dekorace - travicka
| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |