MŠ Terezín, logo

Nové zprávy - Terezín

Zpravodaj

Vybrat: * Terezín * Kopisty *

VÝLET!!!!!

POZOR!!!!! Zítra, úterý 8.11.2022, 2.třída vyjíždí na výlet "Putování po Českém středohoří.Dejte do batůžku dštem pití,pevnou oobuv a pohodlné oblečení. Vybíráme 100,00 na autobus.
Děkujeme za spolupráci.

Vážení rodiče dětí ze 2. třídy :

naše výchovná činnost bude nadále probíhat na základě interaktivního učení, prožitkového učení, učení hrou,kooperativních činností a situačním učením. Jednoduše řečeno : "Když si dítě něco samo prožije a vyzkouší , je to pro něho mnohem více, než když sedí u tabule a učí se pasivně". PROTO budeme vyjíždět do přírody 1 x za 14 dní na celé dopoledne. Budeme získávat nové zkušenosti a vědomosti na základě prožitku, objevu a pokusu. Věříme, že nás pochopíte a podpoříte.

Vánoční prázdniny

začínají stejně jako na základní škole: od 23.12.2022 - 2.1.2023

Vážení rodiče,

Vzhledem k pokynům , které vydalo MŠMT jsme omezili vstup a kontakt cizích osob v MŠ. Proto jsme většinu našich aktivit přesunuli na naši novou školní zahradu - pokud to dovolí počasí. Plánované aktivity v rámci MŠ : divadlo s pohádkou - září ( všechny děti) moštování jablek a hrušek s využitím lisu ( děti samy vyzkouší lis, pomáhají a ochutnávají - září, říjen výlet do lesa - říjen ( 2. a 3. třída) Září a říjen : pozorování, popřípadě i ochutnávka sklizně zelí, řepy, kukuřice. Vycházíme z ročního období a výchovně vzdělávacího programu. Věříme, že děti získají poznatky a zkušenosti na základě vlastního prožitku a budou mít radost. Kdyby byl ze strany rodičů nějaký nový podnět , či nápad - uvítáme jej. Těšíme se na vzájemnou spolupráci. a přejeme dětem, rodičům i zaměstnancům mateřské školy krásný, pestrý a zároveň poklidný nový školní rok.

Informace o projektu "Přírodní zahrada MŠ Čtyřlístek Terezín"

Za účasti rodičů a rodičovské veřejnosti, technických služeb Města Terezín již proběhly částečné terénní úpravy. Na projekt nám byla poskytnuta z dotačních prostředku Státního fondu životního prostředí ČR částka celkem 417 246,26 Kč ze základu pro stanovení podpory 490 877,96 Kč. Během měsíce ledna 2021 bude vypsáno Mateřskou školou Čtyřlístek Terezín poptávkové řízení na dodavatele učebních prvků, které jsou součástí projektu : Výukové tabule, vyvýšené záhony, kompostér, nádrž na dešťovou vodu, hmyzí domek, hmatový chodníček, pracovní stoly, dřevěné lavičky, suché vrbové chýše. V měsíci únoru bychom Vás rádi seznámili s vizualizací projektu, která proběhne ve venkovních prostorách mateřské školy. Budeme rádi, za každý Váš podnět, nápad a podporu. O dalších krocích Vás pravidelně budeme informovat.


Oznámení o dotaci

Mateřské škole Čtyřlístek Terezín, okres Litoměřice, příspěvková organizace byla poskytnuta dotace projektu s názvem „POHODOVÁ ŠKOLKA“, v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ, v souladu s ustanovením §14 zákona č. 218/ 2000S., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 408 788,00 Kč (financování je z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu), určeného na Výzkum, vývoj a vzdělávání. Čerpání fondu je pro období od 1.5.2017 do 30.04.2019

Poděkování

Mateřská škola Čtyřlístek Terezín, spolu se zřizovatelem, kterým je Město Terezín, tímto moc děkuje sponzorům, kteří nám pomohli s financováním oprav naší mateřinky po povodni 2013

Velký dík patří:

I když byl provoz mateřské školy opět obnoven, opravy nejsou konečné, budeme s nimi ještě pokračovat v tomto školním roce.

Sběr olejů

Začínáme se sběrem použitého oleje. Od 3.2.2014 budeme odebírat použitý stolní olej (ne ztužené tuky). Olej můžete nosit v uzavřených nádobách k vedoucí školní jídelny.

Od pondělí do pátku 6:00 - 14:30 hod.

Odebraný olej bude odvážen firmou Makroil - Trafin oil k dalšímu zpracování. Peníze za odvezený olej budou použity na akce pro děti.

V Terezíně 24.1.2014, Dana Krejzová, vedoucí školní jídelny.

Úplata za děti, které nastoupí v průběhu školního roku či chybí

Vážení rodiče,

dětí, které nastoupí do mateřské školy až v průběhu školního roku , na základě Vyhlášky o úplatě za předškolní vzdělávání, jsou povinni uhradit úplatu za předškolní vzdělávání každý měsíc a to ve výši 50%, což je 140,- Kč na měsíc. Rodiče byli o tom řádně informováni na schůzce rodičů v mateřské škole a dále na nástěnkách v šatnách dětí, kde je tato Vyhláška vyvěšena od měsíce června 2012!!!!

I když Vaše dítě do mateřské školy nepřijde ani jeden den , platíte poplatek úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 50% , což činí 140,- Kč na měsíc. Rodiče, jejichž dítě které nastoupí do mateřské školy až v průběhu školního roku, platí výši úplaty 140,- Kč měsíčně, až do doby , než-li do mateřské školy nastoupí.

dekorace - travicka
| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |