MŠ Terezín, logo

Přijímání dětí

Do mateřské školy jsou přijímány zdravé děti ve věku 3 – 6 let (změny zdravotního stavu dětí jako je například změna stravovacích možností, zákazu cvičení, alergie apod. nahlásí rodič při zápisu dítěte do MŠ).

Zápis do MŠ Terezín a N.Kopisty 2022

Před nástupem do mateřské školy rodič přinese vyplněný evidenční list dítěte s vyjádřením lékaře o zdravotní způsobilosti a očkování dítěte, dle zákona č. 258/200 Sb.

O přijetí zdravotně postiženého dítěte rozhodne ředitelka školy na základě lékařského vyjádření a na základě podmínek školy.

Zápis do mateřské školy je zpravidla vyhlašován na jaře. Je- li nenaplněná kapacita školy může byt dítě přijato i v průběhu školního roku.

O přijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy podle Školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním vzdělávání.

Co bych měl(a) umět, když jdu do školky?

Vážení rodiče a přátelé školy,

to co má dítě umět při vstupu do mateřském školy vychází z praxe učitelek a spolupráce s rodiči.

Paní učitelky jsou pro dítě oporou a je samozřejmostí, že dětem pomohou. Samostatnost dítěte je velmi důležitá, neboť paní učitelky nepomáhají pouze jednomu dítěti ale dětem do počtu 28 na třídu.

Pomozte nám, především Vašim dětem a zodpovědně připravte své dítě na vstup do mateřské školy.

Nevyhrožujte dětem : „….počkej ve školce ti dají,….“ Nebo : „……když budeš zlobit, budeš spát…..“.

Říkejte dětem pravdu, buďte důslední ve výchově a neslibujte dětem to, co nemůžete splnit.

Výchova dítěte je hlavně na Vás, rodičích, každé dítě je individualita, osobnost.

Mateřská škola doplňuje výchovu, učí dítě žít v kolektivu, dává mu nabídku různých hraček, pomůcek, hrát kolektivní hry.

Učitelky vystavují práce dětí v šatně. Rodiče tak mají možnost porovnávat úroveň dovedností s ostatními dětmi. Naše práce je nápovědou, co s dětmi můžete doma dělat, v čem je zdokonalovat.Jen opakovaným procvičováním dítě zvládne různé dovednosti a návyky.

dekorace - travicka
| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |